Asztrológusként szeretném beavatni az olvasókat abba, hogy mit tartogat számunkra 2024, és arra is választ adok, hogy mit tehetünk saját magunkért az előttünk álló évben. Az egész elemzés mottója Teréz Anya gondolata: „Ha mindenki a saját portálján seperne, az egész világ tisztább lenne.” Ezt az örök érvényű gondolatot konkrét tartalommal töltjük fel az év során, miközben mindvégig arra fordítjuk a figyelmünket, hogy milyen lépéseket tehetünk azért, hogy megtaláljuk a belső egyensúlyunkat, és nem mellesleg a világot is jobbá tegyük.

asztrológia előrejelzés 2024
Még mielőtt az előttünk álló év érdekes kihívásaira tekintenénk rá, érdemes néhány szót ejteni arról, hogyan célszerű értelmezni az éves asztrológiai előrejelzést. Az asztrológia az égi objektumok, mint szimbólumok mozgását figyelve vonja le a földi történésekre vonatkozó következtetéseit. Hagyományai szerint a tavaszi napforduló időpontjára készül egy pontos képlet: azaz a 2024-es március 20-tól lesz érvényes, addig pedig az előző évi a mérvadó. Ezeket az előrejelzéseket mindig nagyobb kontextusba helyezzük, jellemezve a korszakot, amelyben élünk. Egy ilyen markáns korszakjelölő a Jupiter és Szaturnusz együttállásának időpontja, amely egy húszéves periódust határoz meg. Ezen belül most egy olyan hatéves időszak közepén vagyunk, melyet a szokásosnál több, egyéb lassú bolygó együttállása jellemez, amelyek markáns földi történéseket, a jegyváltásaik pedig korszakváltásokat jeleznek. A bolygóegyüttállások közül a Jupiter és az Uránusz az idén április 21-én a Bika 21°-án találkozik – ez mindenképpen a mesterséges intelligencia térhódításának a kezdetét jelöli.

Érdekesség, hogy a Pandora aszteroida is velük lesz, amely az emberiségre szabadított bajok jelölője, de aggodalomra nincs okunk, mert rejtett erőforrásaink segítenek majd ellensúlyozni. Ahhoz viszont, hogy ez valóban így legyen, tudásra van szükségünk, azaz alaposan meg kell vele ismerkednünk. Szerencsére a képlet szerint a többség hajlamos elhagyni a „majd lesz valahogy” hozzáállást, és kézbe venni az életének irányítását. A boldoguláshoz ez abszolút elengedhetetlen – az a feladatunk, hogy ebben fejlődjünk.

Az én elméletem szerint a Jupiter-Uránusz együttállásoktól számíthatjuk egy-egy új generáció kezdetét – a soron következő béta generáció tagjai már beleszületnek a mesterséges intelligencia térhódításába.

A 2023-as év tanulságai
Megélhettük, hogy a figyelem a háborús eseményekre terelődött, a média folyamatosan erre helyezi a hangsúlyt. Ehhez képest az egyén a szellemi erőkre támaszkodva jelentősebb tudásra tehet szert, akár ezoterikus téren is. A bolygók többsége a horizont alatt helyezkedett el 2023-ban és így van ez 2024-ben is, ami jelzi, hogy ez az időszak kiválóan alkalmas a belső, lelki munkára.
A bolygók az otthon életterületét hangsúlyozzák – még van időnk márciusig a családi kapcsolataink rendbetételének elkezdésére.
A digitális fizetőeszközök használata közben fennakadásokat tapasztalhatunk, amikor sokan szeretnék egyszerre igénybe venni a rendszert. A bankszámláinkhoz nemcsak mi férhetünk hozzá online, hanem a hackerek is, ha nem vagyunk elég körültekintőek.
Már most érdemes elkezdeni a mesterséges intelligenciával való ismerkedést, mert a munka világában is ez a fejlődés útja. Ezt, mint célt is megfogalmazhatjuk erre az évre.

asztrológia előrejelzés 2024
2024 – a változások éve
A Plútó szimbolikája a gyökeres változás: lerombol és újjáépít, ragaszkodik a hatalomhoz és kontrollál, jobb arcát mutatva termékeny és teremtő. A Vízöntő és ura az Uránusz analógiája a hirtelen áttörések, tudományos-technológiai felfedezések, szabadság, függetlenség, egyenlőség, eredetiség, emberiesség. A Plútó 2008-tól a Bak jegyén haladt keresztül. Itt a szilárd hatalmi struktúrák lebontásába kezdett, bizonyos hierarchikus rendszerek lazultak, ami némi irányvesztést is hozott. Pénzügyi dolgainkban nem láttunk tisztán, sokaknál ez státuszvesztést is okozott. Ugyanakkor a kapcsolatainknak sem tett jót. Amit viszont magával hozott, a kommunikációs lehetőségeink fejlődése, és hogy megtanultuk kézbe venni a pénzügyeinket. Egyre több önismereti könyv, kurzus, online tartalom látott és lát napvilágot.

A mesterséges intelligencia berobbanása
A Plútó jelenleg ide-oda sétál a Bak és a Vízöntő között, végleges átlépése 2024 novemberében lesz. A Plútó a Vízöntőben mindenképpen jelentős technológiai fejlődést hoz: a mesterséges intelligencia térhódításának kezdetét, a robotok megjelenését a hadiiparban, és természetesen a háztartásokba is egyre inkább „beteszik a lábukat”. A mesterséges intelligencia magával hozza az űrtechnológiák fejlesztését, és a géntechnológia is rohamosan fejlődésnek indul a gyógyászatban, valamint megtanulhatjuk a saját bioenergiánkat öngyógyításra használni.

Társadalmi átrendeződés
A társadalmi hierarchiát felváltják a hálózatok – új közösségi rendszerek megjelenése várható. Érdemes megismernünk Barabási Albert László világhírű hálózatkutató munkásságát, hogy közelebb férkőzhessünk a kapcsolatrendszerek működésének megértéséhez, hiszen az egész életünket ezek jellemzik, a testünk működésétől kezdve – amely sejtek bonyolult rendszere – a világhálóig. Megnő a szabadságigény, amit az emberek világszerte tüntetésekkel vívhatnak ki. Egy igazságosabb társadalom szükséglete jelentkezik, és ezzel együtt az emberi szabadság szintet lép. A jelenlegi kizsákmányoló kapitalista rendszer már nem tartható tovább, mert túlságosan nagyra duzzadt a feszültség a fejlett és fejlődő világ között, ezért ezen a téren átalakulás várható. A profitot termelő cégek persze nem tűnnek el, de helyette társadalmi vállalatokként működnek tovább. Angliában már 113 ezer ilyen cég létezik, melyek a megtermelt tőkét visszaforgatják valamilyen társadalmi probléma megoldására, vagy a környezetük számára fontos tevékenységek működtetésére.

A Vízöntő-kor embere
A Vízöntő-kor embere kevésbé lesz érzelmei és ösztönei által vezérelt, inkább a humánus beállítottság lesz rá jellemző. Mindenki egyéni kvalitásai szerint hozzájárul a közösség működéséhez, a bajbajutottak pedig bízhatnak annak támogató erejében. Várhatóan eltűnnek a celebek és az influenszerek.
Minderre úgy kell tekintenünk, mint a következő húsz évben bekövetkező átalakulási folyamatra.

A tűzben álló világ – mi kimaradunk belőle?
Ebben az évben a Plútó véglegesen megérkezik a Vízöntő jegyébe, és 2044-ig nem is moccan el innen. A helyzet hasonlít 1939-hez, amikor is a Plútó az Oroszlán jegyébe ért, átlépve ezzel a horoszkóp szimmetriatengelyét, az Oroszlán-Vízöntő tengelyt, ahogyan ezt most is teszi. Akkoriban a II. világháború kirobbanását és gyökeres társadalmi-gazdasági változást jelzett. 1939-ben is a Bika jegyében volt az Uránusz, ahogyan most is, és az akkor kezdődő hatéves ciklust is hat bolygóegyüttállás minősítette, valamint az Uránusz elérte az Algol állócsillagot, melynek meglehetősen rossz a híre: háborúkat és pusztulást kötnek hozzá, ha egyéb feltételek is teljesülnek. Ezek akkor adottak voltak, de most ez nincs így. Érdekesség még, hogy akkoriban a Neptunusz, melynek egyik analógiája a kollektív tudat, a Szűz jegyében meglehetősen gyengén állt, így nem meglepő, hogy az emberek alárendelődtek a hatalomnak. Natalija Princi horvát írónő A nyolcadik főbűn: az engedelmesség című könyvében az emberi viselkedést tanulmányozza. Egyenesen azt állítja, hogy ha a hitleri Németországban polgárai nem lettek volna engedelmesek, akkor 6,5 millió zsidó származású embernek nem kellett volna meghalnia. Az akkori társadalom tudata, értékrendje viszont olyan szinten volt, hogy a többség fel sem fogta, mihez járulnak hozzá passzívan. Jelenleg a Neptunusz uralmi jegyében, a Halakban van, ezért a jobb tulajdonságai mutatkoznak meg, így a kollektív tudat fejlődése várható, egyfajta szintlépést érzékelhetünk benne. A képlet alapján az a véleményem, hogy egy átfogó, a klasszikus értelemben vett világháború nem valószínű.

A saját képletünk
A Magyarországra felállított tavaszpont képletekből saját nemzetünk dolgaira láthatunk rá közelebbről. Nézzük meg, hogy mire hívja fel a figyelmünket  2024-ben!

asztrológia előrejelzés 2024

  1. Testi-lelki egészségünk

A népet szimbolizáló extrém deklinációjú Holdra – ami az érzelmi, lelki kibillenésre, túlreagálásokra, szorongásra utal – diszharmonikus fényszöget vet a Plútó. Olyan érzésünk van, mintha egy láthatatlan hatalom ellenőrizne bennünket, aminek ki vagyunk szolgáltatva. Ez megjelenhet a magánéletünkben is, ha hagyjuk, hogy valaki uralkodjon a lelkünk, az érzelmeink felett. Ez ellen azt tehetjük, hogy megfogalmazzuk az érzéseinket – ez az első lépés. A lelki stabilitás elérése lebegjen a szemünk előtt, mert ettől is függ a testi-lelki egészségünk. A leginkább egészségkárosító hatás a stressz, ugyanakkor dr. Máté Gábortól már azt is tudjuk, hogy a betegség az abnormális körülmények normális következménye. A stresszes szituációkat nem tudjuk elkerülni, viszont csak rajtunk múlik, hogy éljük meg ezeket a helyzeteket. Szerencsére léteznek hatékony módszerek a stressz kezelésére, melyek kiválóan működnek: ilyen a relaxáció, a meditáció, az elmeprogramozás vagy a mantrázás. Ezeket célszerű az életformánkká tenni, és akkor is alkalmazni, ha teljesen jól érezzük magunkat. Egyre inkább számíthatunk a keleti tanok nagyobb térhódítására – ilyen a buddhizmus vagy az ebből kifejlődött zen –, melyek az egyensúly megtalálásában és fenntartásában segítenek. Erre pedig most mindennél nagyobb szükségünk van, mert az intenzív változások, átalakulások időszakát éljük, ami igenis kibillent bennünket a középpontunkból, ha nem teszünk ellene. Emellett az elegendő pihenés, a testmozgás és a tudatos táplálkozás is hozzájárul az egészségünk megőrzéséhez.

  1. Pénzügyeink

A készpénz megszűnését valószínűleg nem ússzuk meg, de ezt semmiképp nem érdemes sürgetni. Tapasztaljuk, hogy a rendszerek még sérülékenyek, és nem képesek az egyidejű nagyszámú felhasználó kezelésére, ezért mindig legyen nálunk készpénz. A fontos iratainkat ne csak az online térben tároljuk, hanem mentsük is le a saját számítógépünkre, de az a legjobb, ha kinyomtatjuk őket. Gondoljunk csak bele, milyen egyszerűen el tud tűnni egy digitális tartalom! A pénzügyi ismereteket nem tanítják az iskolában, ezért ezeket célszerű magánszorgalomból elsajátítanunk.

  1. Emberi kapcsolataink

Az elmagányosodás folyamatában már jó ideje benne vagyunk. A jó hír, hogy a beköszönő Vízöntő-hangsúlyos korszak a közösségek összetartó erejéről szól. A legközelebbi lehetőséget a Jupiter Ikrekbe lépése hozza május végén, ami megkönnyíti a kapcsolatépítést. Ez az időszak egy évig tart, érdemes kihasználni.

Az utóbbi évtizedekben jelentősen megtépázódott a család összetartó ereje. Ezt jelzi a 2024-es horoszkópban a családot képviselő Merkúr bolygó együttállása a sorsfeladat holdcsomópontjával és a Chiron kisbolygóval. A Chiron a sérült gyógyító, és ebben az esetben azt is jelzi, hogy tudunk tenni a kapcsolataink helyreállításáért és ez sorsfeladatunk is.

  1. Gyermekeink helyzete

A legnagyobb bajban ők vannak, akik szoronganak ebben a fogódzó nélküli világban. A hajszolt szülők energia- és időhiánnyal küszködve már alig tudnak figyelmet szentelni nekik, ráadásul az iskolában túlterhelik őket. Régóta téma, hogy a gyerekektől lexikális tudást várnak, nem pedig a problémamegoldásra készítik fel őket, ami a boldogulásukhoz hatékonyabban hozzájárulna. Szülőként az a feladatunk, hogy ott legyünk mellettük, és minél több minőségi időt töltsünk velük, mert ekkor tudjuk megbeszélni, mi zajlik a lelkükben. Értő figyelemmel forduljunk a gyerekeink felé, ítélkezés nélkül hallgassuk meg őket, és ne bagatellizáljuk el a problémáikat. Fogadjuk el őket olyannak amilyenek, hiszen ők is úgy tökéletesek, ahogy vannak. A fejlődésüket mi magunk is segíthetjük. Mindenekelőtt minimalizáljuk a mobileszközök használatát a családi együttlétekkor. Különösen étkezés közben tegyük félre ezeket, és erre kérjük meg a gyerekeinket is. A totyogók kezébe végtelenül káros mobilt adni, csak azért, hogy lefoglalják magukat. Az eszközök használatával ugyanis rengeteg inger éri a kicsik még fejlődésben lévő idegrendszerét, ugyanakkor gátolja a fókuszálóképességük kialakulását.

  1. Generációk harca

A generációelmélet szerint most az alfa generációnál tartunk, akik már beleszülettek az online világba, és a legnagyobb természetességgel mozognak benne. Lassan kialakulhat a meg nem értés szakadéka a nemzedékek között, különösen a fiatalok és nagyszüleik viszonyában, hiszen utóbbiak gyerekkorában még a televízió és az automata mosógép volt a technológiai újdonság. Mindig a korban előrébb tartó generáció tehet többet a közeledésért. Kérjük meg utódainkat, hogy tanítsanak bennünket olyasmire – például az online világ használatára –, amiben ők mozognak otthonosan. Cserébe majd könnyebben elfogadják a bölcsességeinket.

  1. Az offline-online világ

A mesterséges intelligencia velünk lesz. Hogy ez jó vagy rossz, attól függ, hogy mennyire hagyjuk, hogy eluralja az életünket. Inkább fogjuk be a „szekerünk” elé. Ennek az a módja, hogy alaposan megismerkedünk vele, és elkezdjük használni. Hamarosan a munkánk része lesz bánni a mesterséges intelligenciával, és reális esély van rá, hogy munkahelyeket fog kiváltani. Mit tehetünk hát magunkért? Szerezzünk képesítést más területeken is, hogy a munkaerőpiacon könnyebben boldoguljunk.

Útravaló az új évre
Ahhoz, hogy ebben a felfordult világban megtaláljuk önmagunkat, fontos, hogy az önismeretünket fejlesszük. Rengeteg lehetőség hever előttünk, ilyenek például az önismereti könyvek, illetve a konkrét személyiségelemzés módszerei. A vizsgálódásunkat ezután érdemes a párkapcsolatunkra és a gyermekeinkhez fűződő viszonyunkra kiterjeszteni. 2024-ben az időminőség kedvez az önképzésnek, a relaxációs technikák elsajátításának és a kapcsolataink ápolásának. A legfontosabb: legyen fókuszban az ifjúság. Mindenkinek azt kívánhatjuk, hogy valósítsa meg a legjobb önmagát!

Írta: Oláh Melitta

Szerző