Rovat

A beszélő arc

A beszélő arc

Arcelemzés: az ajkak

Sorsunk nem csak a csillagok állásától függ, vallja a kínai gondolkodás. Három csoportba osztják azokat a körülményeket, melyek befolyásolják életünket. Az első a „Mennyek szerencséje”. Ezek azok a tulajdonságaink, velünk született lehetőségeink, amelyekre nincs ráhatásunk. A második, a „Föld szerencséje”,…

A beszélő arc

Szem és szemöldök

A fiziognómia, vagyis az arcelemzés tana szerint az arcvonásokból következtetni lehet az ember karakterének főbb jellemzőire. De ha amatőr „arc olvasókká” is válnánk, ne feledjük, mindig csak összességükben értelmezhetjük a különböző jeleket. A szem és a tekintet között különbség van….

A beszélő arc

A hármas felosztás

Nap, mint nap megítéljük egymást arról, hogyan nézünk ki, kinek milyen a szeme, szája, homloka. És, hogy mindezekből nemcsak a betegségekre, hanem a jellemre is következtetni lehet, az sem új felfedezés. Már az ókori Kínában is leírták, hogy mi mire…

A beszélő arc

Arcelemzés (fiziognómia)

Az arc “a legszebb és legbeszédesebb minden nyelv közül, a bölcsességnek és az erénynek a természetes nyelve”, olyan narratíva, mely elbeszéli a személy élettörténetét, kiábrázolja a belsőt, láthatóvá teszi a jellemet. (Johann Kaspar Lavater) Évezredek óta ösztönösen érzékeljük embertársaink egyéniségét….

A beszélő arc

Ráncok és egyéb barázdák

Ma már köztudott, hogy az ókor és a középkor legjelentősebb orvosai, Hippokratész (Kr.e. 460-377) és Paracelsus (1493-1541) a betegségeket a pácienseik arcából olvasták le. Tudták, hogy a testben lejátszódó folyamatok idővel rányomják bélyegüket a külsőnkre. Sajnos, ez a felismerés egyre…

A beszélő arc

„Ajak bajok” – a száj árulkodó jelei

Arcunk olyan, akár egy önéletrajz. Megjelenik a környezet ahol nevelkedtünk, az egyéni fejlődésünk, és a bennünk zajló lelki folyamatok is oda vetítik nyomaikat. Részletesen informál bennünket belső szerveink, emésztőrendszerünk állapotáról. Az arc bizonyos részei kapcsolatban vannak e szerveinkkel, s ezeken…

Bezár