Kártyafelhasználási feltételek

Impulzív Plusz Kártya felhasználási feltételei

1. A Kibocsátó

1.1.    Az Impulzív Plusz Kedvezménykártya (továbbiakban: Kártya) a Dél-Magyarországi Invest Kft. kezdeményezése, amelyet az egészség- és környezettudatos fogyasztóknak szán Magyarországon. A Impulzív Plusz programban olyan kereskedelmi és szolgáltató egységek vehetnek részt, amelyek az egészséges életmódra és a sport szeretetére nagy hangsúlyt fektetnek, a szépségápolás terén új, innovációs technológiát alkalmazó szalonok, a természetes gyógymódokat előnybe részesítő szakemberek, egyedi, saját „hand made” terméket létrehozó kreatív csapat, fiatal, önálló vállalkozások, melyek egyedi termékeivel otthonunkba új színt vihetnek.
1.2. A Dél-Magyarországi Invest Kft. (továbbiakban Kibocsátó) adatai

 • székhelye: 6300 Kalocsa, Ciglédi kertek
 • adószáma: 23835092-2-03
 • internetes honlapjának címe: https://www.impulzivmagazin.hu/
 • levelezési címe: 6300 Kalocsa, Ciglédi kertek
 • telefon/fax: 06303705717
 • email: impulzivmagazin@gmail.com

1.3. A Kibocsátó honlapján teszi közzé Kártya felhasználási feltételeit, az igénylés módját, az elfogadóhelyek listáját és a kedvezmények mértékét. A Kibocsátó folyamatosan bővíti a Kártyaelfogadó-helyek körét.

1.4. A Kibocsátó fenntartja a jogot a Kártyaelfogadó-helyek listájának előzetes értesítés nélküli változtatásához.

1.5. Reklamáció esetén a Kártyabirtokos e-mailen jelentheti be panaszát, az impulzivmagazin[kukac]gmail.com e-mail címen. A panaszbeadvány kivizsgálásának eredményéről és a megtett intézkedésekről a Kibocsátó írásban tájékoztatja a Kártyabirtokost.

2. A Kártyabirtokos

2.1. A Kártyabirtokos magánszemélyek kedvezményesen vásárolhatnak az impulzivmagazin.hu oldalon feltüntetett Impulzív Plusz Kártyaelfogadó-helyeken, a boltok neve mellett feltüntetett kedvezményt igénybe véve.

2.2. A Kártya kiállításához a Kártyabirtokos a következő adatokat adja meg:

 • neve,
 • postacíme,
 • e-mail címe.

2.3. A Kártyabirtokos hozzájárul ahhoz, hogy a Kibocsátó a 2.2 pontba foglalt adatokat az adatvédelmi szabályzata szerint nyilvántartsa. A Kibocsátó az adatokat bizalmasan kezeli, harmadik fél részére nem adja át. A Kártyabirtokos hozzájárul ahhoz, hogy a Kibocsátó a Kártyával kapcsolatos információkat, valamint rendszeres időközönként hírlevelet küldjön a megadott e-mail címre.

3. Az Impulzív Plusz Kedvezménykártya

3.1. A Kártyán szereplő adatok

 • Kártyabirtokos neve
 • Kártyabirtokos aláírása
 • Kártya érvényességi ideje

3.2. A Kártya érvényességi ideje 1 év, amelynek első napja 2020.01.01. napja, utolsó napja az azt követő 365. nap. Lejárt érvényességi idejű Kártya kedvezmények igénybevételére nem jogosít.

3.3. A Kártya előállításának és Kártyabirtokoshoz juttatásának költségeit a Kibocsátó viseli. A Kártyát a Kibocsátó postai úton juttatja el, az évesdíj beérkezésétől számított 2 héten belül. A Kártya mintapéldánya megtekinthető a https://www.impulzivmagazin.hu/ oldalon

3.4. A kártya éves díja 15.000 Forint, azaz Tizenötezer Forint. A Kibocsátó fenntartja a jogot a Kártya éves díjának előzetes bejelentés utáni változtatását.

3.5. A Kártyabirtokos jelzi a Kibocsátónak a Kártya elvesztését, ellopását, megrongálódását, valamint a Kártyabirtokos adatainak változását. Amennyiben a Kártya a rendeltetésszerű használat ellenére a Kártyabirtokos szándékán kívüli ok folytán károsodik vagy megsemmisül, megrongálódik, elveszik, ellopják stb., a Kártyabirtokos részére az általános szabályok szerint új Kártyát állít ki a Kibocsátó. Ennek költségét a Kártyabirtokos állja. Az új Kártya érvényességi ideje megegyezik a pótolt Kártya érvényességi idejével. A Kártya pótlására a Kártya érvényességi ideje alatt legfeljebb egy alkalommal van lehetőség.

3.6. A Kártyabirtokos a Kártyán szereplő adatait önkezűleg nem módosíthatja. Az adatokban látható módosításokat tartalmazó Kártya érvénytelen.

4. A kedvezmény igénybevétele

4.1. A kedvezményt a Kártyabirtokos csak közvetlenül saját maga veheti igénybe. A Kártya használatára egyedül a Kártyabirtokos jogosult, az másra át nem átruházható.

4.2. Webshopokban a Kártyabirtokos akkor tudja igénybe venni a kedvezményt, ha a webshopban ugyanazt az e-mail címet használja, mint amivel a Kibocsátó oldalán a Kártyát igényelte.

4.3. A Kártyabirtokos a vásárlás vagy a szolgáltatás igénybevételét megelőzően (a pénzügyi bizonylat kiállítása előtt) tájékoztatja a Kártyaelfogadó-helyet, hogy a Kártya biztosította kedvezmény igénybevételére jogosult. A Kártyabirtokos a Kártyát az elfogadóhelyen az igénybevételt megelőzően felmutatja, illetve amennyiben szükséges vagy az erre irányuló igény esetén a jogosultság megállapítása érdekében az elfogadóhely képviselőjének átadja, aki köteles az átvett Kártyát a művelet végeztével visszaadni a Kártyabirtokosnak.

4.4. A Kártya által biztosított kedvezmények az elfogadóhelyek más kedvezményeivel, akcióival nem összevonhatóak, kivéve, ha az elfogadóhely erre kifejezett utalást tesz.

Bezár